Sorteringsrum på Busholmen

De lokala sorteringsrummen är avsedda för insamling av: • glas • metall • stor kartong, som inte ryms i avfallsröret • stort blandavfall, som inte…

Utbytet av plastuppsamlingsluckorna har påbörjats

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen. Förberedelserna inför insamlingen påbörjades i augusti 2018 och systemet testas i oktober och november. Insamlingssystemet…

Insamling av plastförpackningar inleds på Busholmen

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i oktober och…