Busholmens återvinningsdagar – våren 2024

 

Det finns fyra insamlingsplatser för stort hushållsavfall, elektriskt avfall (SER) och skrot.

Vårens 2024 Rööri återvinningsdagar på Busholmen är:

  • lördagen 23.3.2024 kl. 10-16.
  • lördagen 20.4.2024 kl. 10-16.
  • lördagen 25.5.2024 kl. 10-16

Insamlingen är endast avsedd för invånare i fastigheter som omfattas av sopsugsystemet, kom ihåg att visa din RÖÖRI nyckel på insamlingsplatsen.

Insamlingsplatser finns på kartan:

 

DU KAN TA MED:

STOR BLANDAT AVFALL: t.ex. mattor, madrasser, hinkar, mappar, små möbler

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER: t.ex. tv, hushållsapparat, telefon, dator, små apparater, elverktyg, batterier och lampor

METALLSKROT: t.ex. cykel, barnvagn, grillar, krukor, verktyg, metallbehållare, metallmöbler

 

TA INTE MED:

FARLIGT AVFALL:
• färger, lösningsmedel, flytande batterier
→ Container för farligt avfall (t.ex. Tyynenmerenkatu 11)
• avfall som innehåller asbest
→ HRM Sortti-station (Käringmossvägen 8, Esbo)
• tryckimpregnerat trä
→ HRM Sortti-station
• mediciner, sprutor
→ Apotek
• sprängmedel eller vapen
→ Polisen
• bildäck
vänligen kontakta: www.rengaskierratys.com

 

Skriv ut denna notis och lägg upp den på anslagstavlan i din trapphall: meddelande_återvinningsdagar_våren _2024