Avfallsmängder på Städdagen (25.5.2019)

På Busholmen samlades in el- och elektronikskrot (EES) samt stora avlagda föremål lördagen den 25 maj 2019. Insamlingen ordnades under Städdagen.

På den lediga tomten i korsningen av Medelhavsgatan och Jungmansgränden placerades fyra avfallscontainrar för EES och stort blandavfall för lördagen (kl. 8–16). I tre containrar samlades stora blandavfallsföremål (exempelvis stolar, hyllor och mattor) och i en EES. RÖÖRIs personal handledde och gav sorteringsråd vid containrarna.

Totalt samlade vi in 720 kilo el- och elektronikskrot och 1 600 kg stort blandavfall från invånare på Busholmen.

På invånarnas begäran kommer vi att snart ordna nya insamlingsdagar i samma stil på Busholmen.

PS Vi vill ännu påminna alla om att stora avfallsföremål (till exempel möbler) eller EES inte ska lämnas i sorteringsrum. Tack!