Insamlingen av plastförpackningar har kommit bra i gång på Busholmen

Insamlingen av plastförpackningar med sopsugssystemet inleddes på Busholmen i december.

På två veckor har busholmsfolket samlat in cirka 2 700 kg plastförpackningar. Siffran förutspår att mängden återvinningsbar plast per busholmare kommer att bli cirka 8 kg per år. Resultatet är lovande. Fortsätt på samma bana!