Containern “Rööri” ur bruk på Sandholmsgränden 14

Containern “Rööri” är ur bruk på Sandholmsgränden 14. Containern kommer att överföras (ca. 20 m). Under denna tid är soptunnorna placerade utanför containern. De kommer att tömmas normalt enligt HSY (www.hsy.fi/sv/) tidtabellen.