Containern “Rööri” på Sandholmsgränden 14 fungerar igen

Containern har nu flyttats till ett nytt ställe och elektriciteten fungerar igen. Eftersom markarbetena pågår i området, var försiktig när du besöker kontainern. Tack för ert tålamod!