HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan läggas i bioavfallskärlet. Fett i flytande form kan packas in i en tät burk och läggas i blandavfallet. Inte heller matavfall hör hemma i avloppet.

Platta till förpackningarna för att spara utrymme innan du återvinner dem.

Sortera presentpapper som energi- eller blandavfall. Det kan inte sorteras som papper eller kartong, eftersom det har en kraftig ytbeläggning och innehåller stora mängder tryckfärg, klistermärken och tejp.

Nyårstenn är farligt avfall, eftersom det innehåller stora mängder bly. Om du inte återanvänder tennet nästa år, kan du kostnadsfritt lämna det i HRN:s container för farligt avfall eller på en Sortti-station.