Sorteringsrummen förnyas – Kap Hornsgatan

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov.

Rummen har inte fungerat på önskat sätt. Man har bl.a. lämnat saker i dem som inte hör hemma där, t.ex. möbler och elektronik.

Syftet är nu att precisera användningen av rummen och göra dem trivsammare. Sorteringsrummet på Kap Hornsgatan tjänar som pilotobjekt i projektet. Med anledning av rummets karaktär kan vi dock inte testa allt vi vill på en gång. Erfarenheterna från pilotprojektet ger oss värdefull information för planeringen av andra sorteringsrum.

Sorteringsrummet på Kap Hornsgatan renoveras 24.10–25.10.2017.

Under denna tid kan avfall som hör till sorteringsrummet föras till följande sorteringsrum och -containers:
Sorteringscontainer, Sandholmsgränden 14, 00220 Helsingfors (dörrkod: 1701)
Sorteringscontainer, Västrahamnsgatan 18, 00180 Helsingfors (dörrkod: 1702)
Sorteringsrum, Godahoppsgatan 8, 00220 Helsingfors (RÖÖRI-nyckel)
Sorteringsrum, Livornogatan 3, 00220 Helsingfors (RÖÖRI-nyckel)