Återvinningsrum

Under den senaste tiden har det samlats mycket sådant i återvinningsrummen som inte hör hemma där.

De lokala återvinningsrummen på Busholmen är avsedda för insamling av glas, metall, stort blandavfall och papp (som inte ryms i avfallsröret).

Små påsar med blandavfall ska kastas i bostadsaktiebolagens egna avfallsrör och inte lämnas i återvinningsrummen.

Möbler, hushållsmaskiner och små föremål som fortfarande går att använda kan lämnas till Huvudstadsregionens Återanvändningscentral och stora avfall (t.ex. sängstommar och madrasser) till HRM:s Sorttistation.

Låt oss hålla återvinningsrummen snygga! Tack!

Exempel på inletpunkt:

Jätkäsaari syöttöpisteet 2 (004)WP_20150629_14_21_16_Pro (003)