Sorteringsrummen förnyas – ge respons

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov.

Rummen har inte fungerat på önskat sätt. Man har bl.a. lämnat saker i dem som inte hör hemma där, t.ex. möbler och elektronik.

Syftet är nu att precisera användningen av rummen och göra dem trivsammare. Sorteringsrummet på Kap Hornsgatan tjänar som pilotobjekt i projektet. Med anledning av rummets karaktär kan vi dock inte testa allt vi vill på en gång. Erfarenheterna från pilotprojektet ger oss värdefull information för planeringen av andra sorteringsrum.

Ge respons på det förnyade sorteringsrummet. Du kan ge respons genom att besvara en kort enkät. Respons samlas 26.10–15.12.2017.