Återvinningsrum på Busholmen

De lokala återvinningsrummen är avsedda för insamling av:
glas
metall
stor kartong, som inte ryms i avfallsröret
stort blandavfall, som inte ryms i avfallsröret

OBS! Möbler och hushållsmaskiner tillhör inte till återvinningsrummet!

jätkä_kh_2017

Återvinningscontainer 1: Länsisatamankatu 18, 00180 Hki (kod)
Återvinningscontainer 2: Hietasaarenkuja 14, 00220 Hki (kod)
Återvinningsrum: Kap Hornin katu 1, 00220 Hki (RÖÖRI-nyckel)
Återvinningsrum: Hyväntoivonkatu 8, 00220 Hki (RÖÖRI-nyckel)
Återvinningsrum: Livornonkatu 3, 00220 Hki (RÖÖRI-nyckel)