Registerbeskrivning

Sekretesspolicy (2016/679) (GDPR)
Beredd: 20.10.2020

REGISTERFÖRARE
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (JJPOY)
F-nummer: 2346319-8
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki

Person som sköter register och kontaktuppgifter:
Jouni Spets, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
(puh. 0405927320)

Registrets namn:
jatkasaarenroori.fi

Grund för upprätthållande av register:
Grunden för att hålla registret är att ta emot, bearbeta och kommunicera feedback från kunder. Insamlingen av kundfeedback baseras på kundernas eget samtycke att tillhandahålla information.

Registrets användningssyfte:
Mottagande av kundkontakter och feedback via e-post från www.jatkasaarenroori.fi och bearbetning av kundfeedback.

UPGGIFTERNA SOM REGISTRET INNEHÅLLER
Kunderna kan ge följande information i feedbackformuläret:

  • anledningen till kundfeedback
  • namn
  • telefonnummer
  • e-post
  • kundfeedbackmeddelande, dvs. information som tillhandahålls av kunden själv

STADGEENLIGA INFORMATIONSKÄLLOR
Datakällan är den information som kunden själv tillhandahåller. Den information som lagras i registret erhålls huvudsakligen från kunden från meddelanden som skickas med webbformulär. Information kan också erhållas per telefon, via sociala medietjänster, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden avslöjar sin information.

Kunder kan vara individer och företag.

UTLÄMNING AV UPPGIFTER
Informationen på webbformuläret kommer att skickas till registratorns e-post och kundtjänstens underleverantör e-post. För att kunna använda e-post behöver du ett användarnamn och lösenord.

Beroende på kundens återkoppling kan informationen vidarebefordras till en tredje part (t.ex. fastighetsförvaltare eller servicecenter) om utredningen kräver det. Informationen kommer inte att avslöjas till tredje part om det inte finns ett tydligt behov av att göra det.

NYTTJANDE AV RÄTTIGHETER
Varje kund har rätt att veta vilken information om honom eller henne som har lagrats i databasen som beskrivs i denna registerbeskrivning, liksom rätten att kräva korrigering av felaktig information samt att åberopa sina rättigheter skyddade av Personuppgiftslagen.

Användaren kan få tillgång till sin information en gång under ett kalenderår gratis. Begäran om tillgång måste lämnas in i skriftlig form till den person som ansvarar för registerärenden och begäran måste undertecknas personligen. Den efterfrågade informationen kommer att tillhandahållas i ett skriftligt format och levereras via post till den adress som kunden har angett.

SKYDD AV REGISTRET
Endast vissa anställda i företag som agerar på uppdrag av och för JJPOY och JJPOY har rätt att använda information om kundfeedback.

Kom ihåg att Internet inte är en skyddad miljö och var försiktig så att du inte avslöjar information vars avslöjande kan orsaka dig mental, ekonomisk eller annan skada.