Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu: 20.10.2020

REKISTERINPITÄJÄ
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (JJPOY)
Y-tunnus: 2346319-8
Kyllikinportti 2 
00240 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT:
Jouni Spets, Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki 
(puh. 0405927320)

REKISTERIN NIMI:
jatkasaarenroori.fi

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE:
Rekisterin pitämisen peruste on asiakaspalautteen vastaanotto, käsittely ja yhteydenpito asiakkaisiin. Asiakaspalautteen kerääminen perustuu asiakkaiden omaan suostumukseen antaa tietoa. 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
www.jatkasaarenroori.fi -sivustolta tulleiden asiakkaiden yhteydenottojen vastaanotto sähköpostiin ja asiakaspalautteen käsittely. 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakkaat voivat itse antaa palautelomakkeella seuraavat tiedot:

    • asiakaspalautteen syy
    • nimi
    • puhelinnumero
    • sähköposti
    • asiakaspalaute viesti eli asiakkaan itse antamat tiedot 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteenä on asiakkaan itse antamat tiedot. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä. Tietoa voidaan saada mahdollisesti myös puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Asiakkaita voivat olla yksityishenkilöt ja yritykset. 

TIETOJEN LUOVUTUS

www-lomakkeella annetut tiedot tulevat rekisterinpitäjän ja asiakaspalvelua hoitavan alihankkijan sähköpostiin. Sähköpostin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Saadusta asiakaspalautteesta riippuen tietoja voidaan välittää kolmannelle osapuolelle (esim. isännöitsijälle tai huoltoliikkelle), mikäli asian selvitys tätä edellyttää. Tietoja ei luovuteta kolmanisille osapuolille mikäli tähän ei ole selkeää tarvetta.

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN
Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan, sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

REKISTERIN SUOJAUS
Ainoastaan määrätyillä JJPOY:n ja JJPOY:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakaspalautteen tietoja. 

Muista, että Internet ei ole suojattu ympäristö ja varo paljastamasta sellaisia tietoja, joiden julkitulo voi aiheuttaa sinulle henkistä, taloudellista tai muuta vahinkoa.