Insamling av el- och elektronikavfall samt stora oanvändbara föremål på Busholmen (28.9.2019)

På Busholmen samlades in el- och elektronikskrot (EES) samt stora avlagda föremål lördagen den 28 september 2019.

Totalt samlade vi in 500 kilo el- och elektronikskrot och 4 900 kg stort blandavfall från invånare på Busholmen.

PS Vi vill ännu påminna alla om att stora avfallsföremål (till exempel möbler) eller EES inte ska lämnas i sorteringsrum. Tack!