Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2020

Jätkäsaaren jätehuoltopalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin yhdessä Metropolian opiskelijoiden kanssa 20.2.—8.3.2020 välisenä aikana ja siihen saatiin 282 vastausta.

Tiivistetysti voidaan kyselyn vastausten perusteella sanoa, että Jätkäsaaren jätepalveluihin ollaan melko tyytyväisiä. Siitä kertoo se, että Röörin koetaan pääsääntöisesti helpottavan kierrätystä, putkikeräyksen käyttö koetaan sujuvaksi ja vain 6 % vastaajista kertoi jätepalveluiden huonontuneen viimeisen vuoden aikana.

Lisäksi suurin osa asukkaista antoi Jätkäsaaren jätepalveluille yleisarvosanaksi neljä, viiden ollessa korkein mahdollinen arvosana.

Lajitteluhuoneet ja niiden käyttö koetaan vielä hankalaksi ja niihin myös toivottiin merkittävimpiä kehitystoimenpiteitä.

Yleisesti ottaen kaikilla Jätkäsaaressa kerätyillä jätejakeilla on korkea kierrätysaste. Jätejakeista aktiivisimmin lajitellaan putkikeräykseen menevät jätteet. Yli 82% vastaajista lajitteli kaikki jätteet, jotka menevät putkeen, mutta vain 67% ihmisistä lajittelee lajitteluhuoneisiin menevät jätteet. Lajitteluhuoneilla on siis selvästi putkikeräyksen jätejakeita alhaisempi lajitteluaste. Positiivista on se, että vain muutama % asukkaista laittaa kaiken jätteen sekajätteeseen.

Rööri on järjestänyt Jätkäsaaren alueella kierrätyskampanjoita eli kierrätyspäiviä, joiden aikana asukkailta on vastaanotettu suurta sekajätettä ja sähkölaitteita keräyslavoille. Kierrätyspäiville on selvästi tarvetta ja suurta sekajätettä, metalliromua ja SER-laitteita tullaan jatkossa keräämään ainakin neljä kertaa vuodessa.

Jätkäsaaren asukkaiden yleisarvio jätepalvelulle on hyvä 3,8 asteikolla 1-5.

Röörin jätepalvelua pyritään kehittämään jatkossa entistäkin asiakaslähtöisemmin.

 

Kyselystä saadut kehitysehdotukset ja korjaavat toimenpiteet

 

Asiakaskyselystä asukkailta saatiin paljon kehitysehdotuksia, joihin osaan olemme aloittaneet jo parannustoimet.

PUTKIKERÄYSJÄRJESTELMÄ

KEHITYSEHDOTUKSET

 •  Luukkujen yhteyteen koukut jätepussin ripustamista varten
 • Luukut suuremmiksi, automaattinen avautuminen avainta näytettäessä, luukkujen pysyminen auki
KORJAAVAT TOIMENPITEET

 •  Paperi- ja kartonkiluukuille asennetaan ”kassikoukut”
 • Luukun nykyinen koko on järjestelmän luotettavan toiminnan edellytys
 • Jokaiselle putkikeräyspisteelle ohjeet järjestelmän oikeaoppisesta käytöstä
 • Putkikeräysjärjestelmän paperinen käyttöohje sekä internet-sivut päivitetään
 • Automaattinen vian/tukkeutumisen tunnistus
 • Järjestelmä tunnistaa ja hälyttää Caverionin huollolle, mikäli järjestelmässä on vika tai tukkeutuminen
 • Imuhuoneiden aktiivisempi siivoaminen ja siisteyden seuraaminen
 •  Asukkaita ja taloyhtiöitä muistutetaan keräyspisteiden siistinä pitämisestä
 • Lasin- ja metallinkeräysastioiden saaminen putkikeräyksen yhteyteen
 • Taloyhtiöillä on mahdollisuus tilata Rööriltä erilliset lasin- ja metallinkeräysastiat sisätiloissa oleviin keräyspisteisiin, joiden viereen on esteetön pääsy jäteautolla. Tämä ratkaisu on pääsääntöisesti sellaiselle kiinteistölle, joiden asukkailla on kohtuuton matka lähimmälle lajitteluhuoneelle, johtuen esim. lajitteluhuoneverkoston keskeneräisyydestä. Taloyhtiötä veloitetaan palvelusta  HSY:n palveluhinnaston mukaisesti.

 

LAJITTELUHUONEET / -KONTIT

KEHITYSEHDOTUKSET

 

 • Enemmän lajitteluhuoneita/-kontteja ja niiden parempi sijoittelu

 

KORJAAVAT TOIMENPITEET

 •  Jätkäsaareen tulee lisää lajitteluhuoneita koko alueen rakentumisen myötä
 • RÖÖRI-kontteja pyritään tarpeen mukaan siirtämään sellaisille alueille, joissa tarvitaan väliaikaista lajitteluhuonetta
 • Tiheämpi siivous ja tyhjennys ja siisteyden aktiivinen seuraaminen
 • HSY:lta on tilattu kaikki mahdolliset noutokerrat; lasi ja metalli 2 krt/kk, suuri sekajäte 3 krt/vk ja pahvi 4 krt/vk
 • L&T siivoaa lajitteluhuoneet/-kontit vähintään kerran viikossa
 • Kolmeen lajitteluhuoneeseen on asennettu valvontakamerat paremman tilannekuvan saamiseksi
 • Parempaa tiedotusta erityisesti ovikoodeihin liittyen
 • Ohjeet lajitteluhuoneiden oikeaoppiseen käyttöön, selkeämmät merkinnät eri jätejakeiden astioista
 • Tiedottamista lajitteluhuoneiden käytöstä parannetaan:  >> katso uusi lajitteluhuone -sivu
 • Röörin nettisivut ja paperiset käyttöohjeet päivitetään lajitteluhuoneiden osalta
 • Huoneiden/-konttien toimiminen Röörin avainlätkällä
 • Lajitteluhuoneet toimivat Röörin avainlätkällä kaikissa niissä kohteissa missä se on teknisesti mahdollinen  
 • Lajitteluhuoneiden merkitseminen paremmin ympäristöön, jotta asukkaat löytäisivät ne paremmin
 • Sisä- ja ulkovalaistuksen parantaminen
 • Kartoitetaan tilanne kohdekohtaisesti
 • Lajitteluhuoneisiin paristojen, vaatteiden ja pienen SER:n keräys.
 • Paristot, SER ja vaatteet voi tuoda kierrätyspäivien keräykseen. Paristoissa on pieni syttymisriskin, eikä niitä haluata lajitteluhuoneeseen.

  

KIERRÄTYSKAMPANJAT, ASIAKASPALVELU JA TIEDOTTAMINEN

KEHITYSEHDOTUKSET

 • Tiedottaminen ajantasaisempaa ja aktiivisempaa niin verkossa, lajitteluhuoneissa kuin taloyhtiön ilmoitustauluilla
 • Asukkaiden opastaminen ja valistaminen oikeaoppiseen kierrättämiseen ja lajitteluun
KORJAAVAT TOIMENPITEET

 • RÖÖRI:n nettisivujen ja ohjeiden tietosisältöä parannetaan mm. lajitteluhuoneiden käytön ja sijainnin osalta.
 • Tiedotusta jatketaan isännöitsijöiden kautta
 • Kierrätyskampanjoita useammin, keräyspisteiden sijaintien vaihtelu, useampia keräyspisteitä
 • Kierrätyskampanjoita järjestetään jatkossa ainakin 4 kertaa vuodessa
 • Röörin vikapäivystys auki 24/7
Röörin vikapäivystys Helpdesk

p. 010 4079793 palvelee;

 • Arkisin 08.00-20.00
 • Lauantaisin 09.00-18.00

Mikäli hätätilanne: Soittoaikojen ulkopuolella numero yhdistyy Caverionin 24/7 valvomoon

 

JÄTKÄSAAREN JÄTEHUOLTOPALVELUN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2020 – YHTEENVETO