Lajitteluhuoneet uudistuvat – Hyväntoivonkatu 8

Jätkäsaaren lajitteluhuoneilla tehdyn palvelumuotoiluhankkeen tuloksena Hyväntoivonkatu 8:n lajitteluhuone päivitetään vastaamaan paremmin eri sidosryhmien tarpeita.

Huoneet eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Huoneisiin on tuotu mm. niihin kuulumatonta tavaraa, kuten huonekaluja ja elektroniikkaa.

Pyrkimyksenä on nyt selkeyttää huoneiden käyttöä ja parantaa niiden viihtyisyyttä. Hyväntoivonkatu 8:n lajitteluhuone toimii hankkeen pilottikohteena. Huoneen luonteesta johtuen ihan kaikkea haluamaamme ei voida yhdellä kertaa kokeilla. Pilotista opituista asioista saadaan arvokasta tietoa muita lajitteluhuoneita suunniteltaessa.

Anna palautteesi uudistuneesta lajitteluhuoneesta. Palautetta voit antaa täyttämällä lyhyen kyselykaavakkeen. Palautetta kerätään 1.12.2017-15.1.2018 välisenä aikana.