Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Busholmen veckorna 1-3 (1.1. – 18.1.2019) Julgrannorna samlas upp på följande address: Länsisatamankatu 18, 00180 Helsinki Hietasaarenkuja 14, 00220 Helsinki…

HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan…