Utbytet av plastuppsamlingsluckorna har påbörjats

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen. Förberedelserna inför insamlingen påbörjades i augusti 2018 och systemet testas i oktober och november. Insamlingssystemet…

Insamling av plastförpackningar inleds på Busholmen

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i oktober och…

Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Busholmen veckorna 1-3 (1.1. – 21.1.2018) Julgrannorna samlas upp på följande address: Länsisatamankatu 18, 00180 Helsinki Hietasaarenkuja 14, 00220 Helsinki…

Sorteringsrummen förnyas – Hyväntoivonkatu 8

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Hyväntoivonkatu 8 nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte fungerat på…

Sorteringsrummen förnyas – ge respons

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte…