Sorteringsrummen förnyas – Kap Hornsgatan

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte…

Återvinningsrum på Busholmen

De lokala återvinningsrummen är avsedda för insamling av: • glas • metall • stor kartong, som inte ryms i avfallsröret • stort blandavfall, som inte…

Återvinningsrum

Under den senaste tiden har det samlats mycket sådant i återvinningsrummen som inte hör hemma där. De lokala återvinningsrummen på Busholmen är avsedda för insamling…

HELP DESK – NUMMER FÖRÄNDRAS 1.5.2015

Rörinsamligssystemets HELP DESK – NUMMER FÖRÄNDRAS 1.5.2015 Det nya numret är 010 4079793 Help Desk – numret betjänar vardagar  8-20 och lördagar 9-18 Överföring  från…