Pappersnation

FINLÄNDARNA – som läser mest tidningar i världen – har också lärt sig att återvinna sina tidningar och annat papper. I Finland samlas ca 77 % av allt använt papper in, vilket årligen gör totalt 500 000 ton, vilket i sin tur täcker 5 % av pappersindustrins behov.

Pappersfibrer kan återvinnas 3–5 gånger, vilket innebär att skogen kan bevaras för fortsatt syreproduktion och bekämpning av klimatförändringen.