Preliminära resultat från klientundersökningen och vinnare av dragningen

Vi genomförde en kundundersökning för RÖÖRI-kunder i februari-mars och fick svar från 282 invånare i Busholmen-området.

De flesta av invånare, över 93%, sorterar noga sitt avfall och använder sorteringsrum. Användbarhetsgraderingarna för röruppsamlingssystemet var mestadels mycket bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättring i sorteringsrummen.

Den totala graderingen för Rööris avfallstjänst var bra 3.8 (i skala 1-5).

Vi fick också många bra kommentarer och förslag till förbättring. Under våren kommer vi att ytterligare analysera svaren och vidta åtgärder för att vidareutveckla avfallstjänsten.

Bland de svarande tilldelades 5 presentkort till ett värde av 50€ för frukost på Clarion Hotel i Bushomet. Följande valdes ut som vinnarna: Jukka P., Elina H., Miki L, Sointu T. och Elia H. Vi skickar e-post till vinnarnas instruktioner om hur man får presentkorten.

Grattis till vinnarna och tack till alla som deltog i undersökningen!