Insamling av plastförpackningar inleds på Busholmen

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i oktober och…

Sorteringsrummen förnyas – Hyväntoivonkatu 8

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Hyväntoivonkatu 8 nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte fungerat på…

Sorteringsrummen förnyas – ge respons

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte…

Sorteringsrummen förnyas – Kap Hornsgatan

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Kap Hornsgatan nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte…

Återvinningsrum

Under den senaste tiden har det samlats mycket sådant i återvinningsrummen som inte hör hemma där. De lokala återvinningsrummen på Busholmen är avsedda för insamling…