HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan…

Sorteringsrum på Busholmen

De lokala sorteringsrummen är avsedda för insamling av: • glas • metall • stor kartong, som inte ryms i avfallsröret • stort blandavfall, som inte…

Utbytet av plastuppsamlingsluckorna har påbörjats

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen. Förberedelserna inför insamlingen påbörjades i augusti 2018 och systemet testas i oktober och november. Insamlingssystemet…

Insamling av plastförpackningar inleds på Busholmen

Insamling av plastförpackningar, som efterfrågats av invånarna, inleds på Busholmen hösten 2018. Förberedelserna inför insamlingen inleds i augusti 2018 och systemet testas i oktober och…

Sorteringsrummen förnyas – Hyväntoivonkatu 8

Som resultat av tjänstedesignprojektet för Busholmens sorteringsrum byggs sorteringsrummet på Hyväntoivonkatu 8 nu om så att det bättre motsvarar olika intressenters sorteringsbehov. Rummen har inte fungerat på…