Återvinningsrum på Busholmen

De lokala återvinningsrummen är avsedda för insamling av: • glas • metall • stor kartong, som inte ryms i avfallsröret • stort blandavfall, som inte…

Återvinningsrum

Under den senaste tiden har det samlats mycket sådant i återvinningsrummen som inte hör hemma där. De lokala återvinningsrummen på Busholmen är avsedda för insamling…

HELP DESK – NUMMER FÖRÄNDRAS 1.5.2015

Rörinsamligssystemets HELP DESK – NUMMER FÖRÄNDRAS 1.5.2015 Det nya numret är 010 4079793 Help Desk – numret betjänar vardagar  8-20 och lördagar 9-18 Överföring  från…