Bortslängda julgranarna

Bortslängda julgranarna samlas upp I Busholmen veckorna 1-3 (1.1. – 17.1.2020) Julgrannorna samlas upp på följande address: Västrahamnsgatan 18, 00180 Helsingfors Sandholmsgatan 14, 00220 Helsingfors…

HRM:s checklista för julen

Häll inte ut stekfettet från skinkan i avloppet eller toaletten. Fettet kan täppa till vattenledningarna och i värsta fall orsaka en vattenskada. Stelnat fett kan…

Avfallsmängder på Städdagen (25.5.2019)

På Busholmen samlades in el- och elektronikskrot (EES) samt stora avlagda föremål lördagen den 25 maj 2019. Insamlingen ordnades under Städdagen. På den lediga tomten…